(Publicitate) Anunț privind finalizarea proiectului “SUS! – Start Up Smart!„

Asociația Ascend, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Clemon S.R.L., Asociația Consensual și Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO, anunță finalizarea proiectului cu titlul “SUS ! – Start Up Smart!”, ID 106660. Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial cu profil non agricol […]

(Publicitate) Anunț privind finalizarea proiectului “SUS! – Start Up Smart!„
Asociația Ascend, în calitate deBeneficiar, în parteneriat cu S.C. Clemon S.R.L., Asociația Consensual șiAsociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, anunțăfinalizarea proiectului cu titlul “SUS ! – Start Up Smart!”, ID 106660.Obiectivul general al proiectului aconstat în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorialcu profil non agricol din zona urbană a regiunii Nord-Vest, prin stimularea șisprijinirea inițiativei antreprenoriale pentru 500 de persoane, în scopulînființării a 61 de întreprinderi (start-up-uri) și a creării de minim 122 denoi locuri de muncă durabile și de calitate.Proiectul s-a desfășurat pe o perioadăde 37 de luni, în intervalul 15 ianuarie 2018 – 14 februarie 2021, iarprincipalele rezultate obținute în urmă derulării proiectului au fost:- 33 conferințe/workshop-uri/seminariiorganizate;- 1252 persoane participante în cadrulconferințelor/workshop-urilor/seminariilor organizate;- 30.000 de flyere realizate șidistribuite;- 625 de persoane selectate în grupulțintă;- 40 de cursuri de formareantreprenorială organizate;- 588 de persoane participante laprogramul de formare antreprenorială organizat;- 6 concursuri județene de evaluare șiselecție a planurilor de afaceri organizate;- 61 de planuri de afaceri aprobate;- 61 de stagii de practică efectuate;- 51 de întreprinderi înființate șifuncționale;- 51 de ajutoare de minimis acordate;- 130 de persoane angajate în cadrulîntreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului.Valoarea totală a proiectului a fost de14.561.162,16 lei, din care 12.317.253,44 lei contribuția Uniunii Europene și2.173.632,96 lei contribuție din bugetul național.Proiect cofinanțat din Fondul SocialEuropean, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020Date de contact :AsociațiaAscend: e-mail: office@asociatia-ascend.ro;S.C.Clemon S.R.L.: e-mail: proiecte@clemon.ro;AsociatiaConsensual: e-mail: secretariat@consensual.ro;Asociatiapentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO: e-mailsecretariat@asociatiaindeco