Oreste Teodorescu: Lumea prinsă în menghina extremismului ne conduce spre un viitor deloc optimist

Atunci când lumea traversează mari crize de identitate, apar, inevitabil, curentele extremiste care speculează la maxim fie identitatea naționala, fie integrarea imigranților, ori drepturile minorităților de a fi recunoscute și respectate ca atare sau dreptul suveran al majorității de a impune sistemele valorice tradiționale.

Oreste Teodorescu: Lumea prinsă în menghina extremismului ne conduce spre un viitor deloc optimist
Astăzi noi trăim o reașezare in pagina istorica a confruntării extremei drepte cu extrema stânga! Tot istoria ne-a purtat de la definirea identității familiale, trecând prin cea locală și naționala pana la conceptul global de astăzi, iar în ciuda uluitoarelor noastre progrese științifice, tehnologice sau politico-economice, nu am reușit sa schimbăm natura umană și nici evitarea conflictelor!Dintotdeauna, esența profunda a conflictelor se naște din separatismul conceptual între “ei și noi”, între “ai lor și ai noștri!”. Pana acum, in lumea modernă, indivizii se identificau fie cu religia lor, fie cu țara natală, cu tot patrimoniul ei de ritualuri și tradiții. La nivelul societății, ne identificam prin apartenența ideologică, statut material sau ierarhie. Duhul dihotomiei care alimentează conflictele se manifesta deplin, deopotrivă in SUA și Europa, republicanii și democrații se afla încă in război post-administrația Trump, acuzându-se reciproc de ruinarea țării și a lumii. Britanicii au ieșit din UE, iar forțe centrifuge se manifestă plenar între Est și Vest.Fukuyama trage concluzia că democrația occidentală, care valorizează individul și toată libertatea lui de a se face cunoscut și respectat fix așa cum dorește in câmpul său sufletesc profund, nu mai poate fi singurul factor catalizator care sa mențină societatea unită. Suntem contemporanii schimbării ordinii mondiale, iar ideea pesimistă a lui Fukuyama se manifestă deja vizibil.Citește continuarea pe Realitatea din PNL.